Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

sinh truong o thuc vat

Lượt xem:151|Tải về:1|Số trang:3 | Ngày upload:18/07/2013

PHẦN BỐN SINH HỌC CÁ THỂ CHƯƠNG I CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG A CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT. từ tiết 1 đến 15 Tiết 1 TRAO ĐỔI NƯỚC Ở THỰC VẬT soạn: giảng: A Mục tiêu bài học 1 Kiến thức Mô tả được quá trình hấp thụ nước ở rễ và quá trình vận chuyển nước ở thân Trình bày được mối liên quan giữa cấu trúc của lông hút trong mối liên quan với quá trình hấp thụ nước Giải thích được các con đường vận chuyển nước từ lông hút vào mạch gỗ của rễ,từ mạch gỗ của rễ lên mạch gỗ của thân và lên mạch gỗ của lá Thấy rõ tính thống nhất giữa cấu rtúc và chức năng trong cơ quan của thực vật 2 Kỹ năng Rèn óc quan sát,phân tích,suy luận Biết sử dụng hình vẽ để minh họa và hiểu rõ hơn các kiến thức của bài 3 Thái độ Ham hiểu biết khoa học,biết ứng dụng kiến thức vào trồng trọt B Trọng tâm bài dạy: phần II quá trình hấp thụ nước và phần III quá trình vận chuyển ở thân C Chuẩn bị 1 GV sgk,sgv và hình 1.1/6,hình 1.2/7,hình 1.3/8 và giáo trình sinh lí học thực vật phân tích tranh vẽ,câu hỏi vấn đáp 2 HS sgk,quan sát hình vẽ,trả lời các câu hỏi theo yêu cầu của gv D Các hoạt động dạy và học 1 ổn định 2 bài mới:giới thiệu chương trình hoạt động giáo viên  hoạt động học sinh  Trao đổi nước ở thực vật gồm những quá trình nào? Các dạng nước trong cây? Nước tự do? chúng nằm ở đâu trong tế bào?tính chất ,vai trò? Nước liên kết ?vai trò? Thực vật thủy sinh hấp thụ nước như thế nào? Thực vật trên cạn hấp thụ nước như thế nào? Đặc điểm cấu tạo lông hút? Nước từ đất được lông hút hấp thụ nhờ yếu tố nào? nước từ lông hút vào mạch gỗ của rễ vận chuyển như thế nào? cơ chế ? nước bị đẩy từ mạch gỗ của rễ lên mạch gỗ của thân nhờ yếu tố nào? nêu thí nghiệm về hiện tượng rỉ nhựa và ứ giọt ? Đặc điểm của con đường vận chuyển nước ở thân ? Điều kiện để nước có thể vận chuyển từ rễ lên lá ? Cơ chế đảm bảo sự vận chuyển của cột nước ? -Trao đổi nước ở thực vật gồm 3 quá trình quá trình hấp thụ nước ở rễ,quá trình vận chuyển nước từ rễ lên lá,quá trình thoát hơi nước từ lá I Các dạng nước trong cây -Nước tự do: là nước không bị hút bởi các phần tử tích điện hay nằm trong dạng liên kết hóa học.Nước tự do nằm trong các thành phần của tế bào.Chúng vẫn giữ được các tính chất vật lí,hóa học, sinh học bình thường của nước,chúng tham gia vào quá trình trao đổi chất của cơ thể -Nước liên kết: nước bị các phân tử tích điện hút hoặc liên kết với các thành phần khác nhau của tế bào,tác dụng bảo đảm bền vững của hệ thống keo trong chất nguyên sinh của tế bào II Quá trình hấp thụ nước -Thực vật thủy sinh hấp thụ nước qua rễ và qua bề mặt tiếp xúc của cơ thể -Thực vật trên cạn hấp thụ nước qua tế bào lông hút 1 Giai đoạn nước từ đất vào lông hút -Đặc điểm cấu tạo lông hút: +thành tế bào mỏng không thấm cutin +chỉ có một không bào trung tâm lớn +áp suất thẩm thấu rất cao do hoạt động hô hấp mạnh của rễ -Nước từ đất được lông hút hấp thụ nhờ sự chênh lệch áp suất thẩm thấu hay nhơ sự chênh lệch thế nước 2 Giai đoạn nước từ lông hút vào mạch gỗ của rễ -Qua gian bào và thành tế bào -Con đường xuyên qua các tế bào -Cả hai con đường này đều nhờ sự chênh lệch sức hút nước của tế bào theo hướng tăng dần 3 Giai đoạn nước bị đẩy từ mạch gỗ của rễ lên mạch gỗ của thân -Nhờ áp suất rễ:thể hiện qua thí nghiệm về hiện tượng rỉ nhựa và ứ giọt III Quá trình vận chuyển nước ở thân 1 Đặc điểm của con đường vận chuyển nước ở thân -Nước vận chuyển theo chiều dài của thân nhờ lực hút của lá và áp suất rễ 2 Điều kiện để nước có thể vận chuyển từ rễ lên lá -Nhờ tính liên tục của cột nước 3 Cơ chế đảm bảo sự vận chuyển của cột nước