/13

SKKN

Upload: PhamVanBa.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 237|Tải về: 1

Một số phương pháp giải phương trình nghiệm nguyên bậc hai, hai ẩn. I.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Trong khi giải phương trinh bậc hai hai ẩn học sinh thường lúng túng không rõ phương pháp giải. Qua quá trình giảng giải tôi xin đưa ra một số phương pháp giải “phương trình nghiệm nguyên bậc hao hai ẩn”. V

[Ẩn quảng cáo]