/8

SKKN - Giáo dục HS cá biệt

Upload: DelilaraNguyen.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 179|Tải về: 1

PHÒNG GD SƠN HÀTRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN BAO--------------(((-------------ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM-----------------------------(((-----------------------------TÊN ĐỀ TÀIBIỆN PHÁP GIÁO DỤC HỌC SINH CÁ BIỆT ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM-----------------------------(((-----------------------------TÊN ĐỀ TÀIBIỆN PHÁP GIÁO DỤC HỌC SINH CÁ BIỆTPHẦN I : PHẦN MỞ ĐẦU 1/ Mục đích ý nghĩa : Xuất phát từ mục đích ý nghĩa của Nhà trường xã hội chủ nghĩa là đào tạo con người mới phát triển toàn diện , con người mới có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước . Muốn tạo nên những con người mới thì Nhà trường phải là nơi trực tiếp đào tạo thế hệ trẻ trở thành những con người toàn diện nhất , những con người đó chính là Học sinh , mà đặc biệt là Học sinh tiểu học , các em là những người chủ tương lai của đất nước , vì vậy chúng ta phải biết cách rèn...