Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

SKKN giáo dục kĩ năng sống - bộ môn Sinh học

Lượt xem:686|Tải về:12|Số trang:7 | Ngày upload:10/11/2012

SÁNG KINH “ Rèn luyện kỹ năng sống qua phương pháp dạy học và qua giờ học bộ môn”Tổ : SINHTrường trung học phổ thông An LãoI. Đặt vấn đề:- Đứng trước sự phát triển nhanh chóng của nhiều lĩnh vực xã hội thì giáo dục thời đại mới đã và đang phấn đáu đổi mới về nội dung, chất lượng và phương pháp sao cho đạt được 2 mục tiêu lớn là đào tạo nguồn nhân lực và đào tạo kỹ năng sống cho học sinh – sinh viên. Tuy nhiên bên cạnh những thành đạt đuợc của toàn ngành thì gần đây chúng ta thường thấy thực trạng trẻ vị thành niên có su hướng gia tăng về bạo lực học đường, về phạm tội, về liều lĩnh, ứng phó không lành mạnh, dễ cac nạn xã hội, sống ích kỷ, vô tâm, khép mình,….Đông thời kỹ năng thực hành, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết...