/7

SKKN giáo dục kĩ năng sống - bộ môn Sinh học

Upload: NobichiPham.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 1094|Tải về: 13

SÁNG KINH “ Rèn luyện kỹ năng sống qua phương pháp dạy học và qua giờ học bộ môn”Tổ : SINHTrường trung học phổ thông An LãoI. Đặt vấn đề:- Đứng trước sự phát triển nhanh chóng của nhiều lĩnh vực xã hội thì giáo dục thời đại mới đã và đang phấn đáu đổi mới về nội dung, chất lượng và phương pháp sao c

[Ẩn quảng cáo]