/57

SKKN Học vần lớp 1

Upload: TinhBong.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 2885|Tải về: 55

PHẦN MỞ ĐẦU1. Lí do chọn đề tàiMôn học Tiếng Việt ở bậc Tiểu học có đặc trưng cơ bản vừa là môn học cung cấp một khối lượng kiến thức cơ bản nhằm đáp ứng được những mục tiêu, nhiệm vụ của bậc học, vừa là công cụ để học tập tất cả các môn học khác cho học sinh. Trẻ em muốn nắm vững nội dung học tập,

[Ẩn quảng cáo]