/5

SKKN Hướng dẫn HS đọc và phân tích lược đồ bản đồ

Upload: LeXuanLinhToan.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 773|Tải về: 4

ĐẶT VẤN ĐỀ: Các phương tiện dạy học của môn địa lý vừa là nguồn cung cấp tri thức, vừa là phương tiện minh hoạ cho bài học. Là nguồn tri thức khi nó được dùng để khai thác tri thức , địa lý. Là phương tiện minh hoạ khi nó chỉ được sử dụng để làm rõ nội dung đã được thông báo trước đó (như để chỉ vị

[Ẩn quảng cáo]