/5

SKKN Hướng dẫn HS đọc và phân tích lược đồ bản đồ

Upload: LeXuanLinhToan.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 392|Tải về: 3

ĐẶT VẤN ĐỀ: Các phương tiện dạy học của môn địa lý vừa là nguồn cung cấp tri thức, vừa là phương tiện minh hoạ cho bài học. Là nguồn tri thức khi nó được dùng để khai thác tri thức , địa lý. Là phương tiện minh hoạ khi nó chỉ được sử dụng để làm rõ nội dung đã được thông báo trước đó (như để chỉ vị trí hoặc sự phân bố của các sự vật, hiện tượng địa lý)Hiện nay, đa số Giáo viên địa lý sử dụng các phương tiện địa lý theo cách của phương tiện minh hoạ, ít chú ý đến chức năng nguồn kiến thức của chúng và lại càng không chú ý đến việc học sinh tự làm việc với các phương tiện này. Chính vì vậy, rất nhiều học sinh không biết đọc bản đồ, không biết sử dụng các biểu đồ, sơ đồ, bảng số liệu… và rất sợ...