Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/11

SKKN- KHAI THÁC KÊNH HÌNH DẠY HỌC LỊCH SỬ 8

Lượt xem:1288|Tải về:23|Số trang:11 | Ngày upload:09/11/2012

A-PHẦN MỞ ĐẦUI-LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI1-Cơ sở lý luậnMục tiêu học tập của môn Lịch sử nhằm hình thành và phát triển cho học sinh những kỹ năng cần thiết: Biết để hiểu lịch sử phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo trong quá trình tiếp thu lĩnh hội kiến thức lịch sử.Đặc điểm của môn lịch sử không thể trực tiếp quan sát các sự kiện, hiện tượng, nhân vật trong quá khứ.Mục đích của việc dạy học lịch sử không phải là cung cấp cho học sinh những kiến thức sẵn có qua kênh chữ, SGK mà mục đích cuối cùng giúp học sinh để hiểu được lịch sử.Sáng kiến kinh nghiệm phát huy tính tích cực của học sinh qua việc sử dụng kênh hình lịch sử lớp 8 để vận dụng tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh phù hợp với môn học, đặc điểm đối tượng học sinh nhằm...