/11

SKKN- KHAI THÁC KÊNH HÌNH DẠY HỌC LỊCH SỬ 8

Upload: TrinhTrieu.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1804|Tải về: 30

A-PHẦN MỞ ĐẦUI-LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI1-Cơ sở lý luậnMục tiêu học tập của môn Lịch sử nhằm hình thành và phát triển cho học sinh những kỹ năng cần thiết: Biết để hiểu lịch sử phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo trong quá trình tiếp thu lĩnh hội kiến thức lịch sử.Đặc điểm của môn lịch sử không thể trự

[Ẩn quảng cáo]