/15

SKKN LOP 5

Upload: CuongSpiritDinh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 531|Tải về: 2

KINH NGHIỆM DẠY ĐỔI ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCHMÔN TOÁN LỚP 5A & 5B. A.MỞ ĐẦU: I/. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Trong thế giới hiện thực,bất kỳ sự vật,hiện tượng nào cũng chứa đựng trong bản thân nó những mặt,những thuộc tính có khuynh hướng phát triển ngược chiều nhau.Sự đấu tranh chuyển hoá của các mặt đối lập tron

[Ẩn quảng cáo]