/15

SKKN LOP 5

Upload: CuongSpiritDinh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 239|Tải về: 1

KINH NGHIỆM DẠY ĐỔI ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCHMÔN TOÁN LỚP 5A & 5B. A.MỞ ĐẦU: I/. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Trong thế giới hiện thực,bất kỳ sự vật,hiện tượng nào cũng chứa đựng trong bản thân nó những mặt,những thuộc tính có khuynh hướng phát triển ngược chiều nhau.Sự đấu tranh chuyển hoá của các mặt đối lập trong những điều kiện cụ thể tạo thành mâu thuẫn.Mâu thuẫn là hiện tượng khách quan và phổ biến của thế giới.Mâu thuẩn đựơc giải quyết,sự vật cũ mất đi,sự vật mới hình thành.Sự vật mới lại làm nảy sinh các mặt đối lập và mâu thuẫn mới.Các mặt đối lập này lại đấu tranh chuyển hoá và phủ định lẫn nhau để tạo thành sự vật mới hơn.Cứ như vậy mà các sự vật,hiện tượng trong thế giới khách quan thường xuyên phát triển và biến đổi không ngừng.Quá trình dạy học tiểu học cũng vậy,nó luôn vận động...