Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/18

SKKN Mon sinh hoc

Lượt xem:305|Tải về:0|Số trang:18 | Ngày upload:10/11/2012

“MỘT SỐ KINH NGHIỆM TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬPMÔN SINH HỌC LỚP 6, 7 Ở TRƯỜNG PT DTNT”PHẦN II : PHẦN NỘI DUNGA. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH – NGUYÊN NHÂN PHÁT SINHDo nhu cầu phát triển xã hội ngày càng cao, đặc biệt là khi nước ta đang chuyển mình bước vào thời kì Công nghiệp hóa – Hiện đại hoá, thì vị trí của ngành giáo dục càng được nâng lên và chú trọng hơn nhằm mục đích đào tạo ra những con người mới XHCN có đức, có tài, có năng lực để đáp ứng được nhu cầu phát triển của toàn xã hội. Trước thực tiễn đó, từ năm học 2002 – 2003 Bộ Giáo Dục và Đào Tạo đã tiến hành đổi mới chương trình sách giáo khoa ở tất cả các môn học, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục để đáp ứng nhu cầu của thực tế. Riêng môn Sinh học là...