/30

SKKN: Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ 5-6 tuổi thông qua môn văn học thể loại truyện kể

Upload: ThucYen.dokovn|Ngày: 18/02/2014|Lượt xem: 562|Tải về: 15

Dạy tiếng mẹ đẻ cho trẻ tuổi mầm non có một ý nghĩa đặc biệt quan . trọng. Ngôn ngữ của trẻ phát triển tốt sẽ giúp cho trẻ nhận thức và . giao tiếp tốt góp phần quan trọng vào việc hình thành và phát triển . nhân cách cho trẻ. Việc phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ trong . giao tiếp sẽ giúp trẻ dễ dàng tiếp cận với các môn khoa học khác như : . Môn làm quen với môi trường xung quanh, làm quen với toán, âm . nhạc, tạo hình..