DoKo.VN cộng đồng đọc lớn nhất Việt Nam
/14

SKKN Phụ đạo học sinh yếu kém

Upload: KitaPhan.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 262|Tải về: 4

Mở đầu : - Hiện nay trong dạy học toán học , có tình trạng là nhiều học sinh không giải được bài toán , do đó những học sinh này không có điều kiện để hiểu rõ thêm những tri thức toán học , mà còn dễ bi quan , thiếu tự tin ,mất hứng thú trong học tập .Vì sao lại có tình trạng này , trước tiên chún