/12

SKKN: Phương pháp diện tích trong chứng minh hình học

Upload: DaTang.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 318|Tải về: 1

Đặt vấn đề Đối với học sinh THCS, có những bài toán mà nếu không biết sử dụng phương pháp diện tích để chứng minh thì việc giải bài toán đó sẽ gặp nhiều khó khăn. Bởi vậy khi dạy phần diện tích đa giác, tôi cũng rất quan tâm đến vấn đề này, mỗi khi có điều kiện để nêu ra cho học sinh , tôi

[Ẩn quảng cáo]