/23

SKKN RÈN KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH LỚP 1

Upload: TinhBong.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 4544|Tải về: 128

PHẦN MỞ ĐẦUI. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: “Mục tiêu của giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất năng lực của công dân, đáp ứng

[Ẩn quảng cáo]