Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

skkn sáng kiến kinh nghiệm mn lop nhom tre

Lượt xem:1105|Tải về:12|Số trang:8 | Ngày upload:09/11/2012

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM(Về việc nâng cao chất lượng chăm sóc–giáo dục trẻ ở lớp nhóm 24-36 tháng)I. Lý do chọn đề tài:Sự phát triển không ngừng của các ngành khoa học–công nghệ trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước đòi hỏi con người phải năng động sáng tạo, chính vì vậy cùng với sự phát triển của các ngành khoa học thì ngành giáo dục cũng không ngừng phát triển và đổi mới từ mầm non đến đại học và đặc biệt chất lượng giáo dục luôn là vấn đề được đặt lên hàng đầu, chất lượng giáo dục luôn là vấn đề bức xúc của ngành giáo dục nói chung và giáo dục mầm non nói riêng.Trong những năm gần đây cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của Đất nước, nhu cầu gởi con em vào các trường mầm non của nhân dân là rất lớn. Chính vì vậy mà quy mô giáo dục mầm non...