Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/21

SKKN Sinh hoc THCS

Lượt xem:373|Tải về:4|Số trang:21 | Ngày upload:10/11/2012

A. mở đầuI- lý do chọn đề tàiCon người là động lực phát triển kinh tế xã hội. Với đất nước ta hiện nay công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cần có những con người tri thức, trí tuệ, có khả năng nắm bắt những thành tựu mới của khoa học kỹ thuật, để có những con người đáp ứng yêu cầu đó chỉ có con đường phát triển giáo dục.Trong trường THCS các em được giáo dục toàn diện, được học đủ các môn học bắt buộc theo quy định, vị trí mỗi môn học đều góp phần vào việc phát triển cơ sở ban đầu trong đó có bộ môn sinh học.Trong chương trình sinh học, học sinh bắt đầu được làm quen với môn khoa học chuyên nghiên cứu về thế giới thực vật, động vật và con người. Song thực tế việc nhận thức về thế giới sinh vật không thể phán...