Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/19

SKKN sử dụng thiết bị ở trường THCS

Lượt xem:1922|Tải về:57|Số trang:19 | Ngày upload:09/11/2012

phần I: đặt vấn đềTrong giai đoạn Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước, việc đào tạo một lớp người lao động có tri thức đòi hỏi ngành GD&ĐT đóng vai trò chủ yếu trong việc giữ gìn, phát triển và truyền bá nền văn minh nhân loại. Trong thời đại của cách mạng khoa học công nghệ ngày nay, tiềm năng trí tuệ trở thành động lực chính thúc đẩy sự phát triển, giáo dục và đào tạo được coi là nhân tố quyết định sự thành bại của mỗi quốc gia trên trường quốc tế. Mỗi quốc gia, mỗi cá nhân có khẳng định được chính mình hay không, điều này phần lớn phụ thuộc vào khả năng trí tuệ của dân chúng. Vì vậy không chỉ Việt Nam mà nhiều quốc gia trên thế giới đã xác định và đặt giáo dục vào vị trí quốc sách hàng đầu và đầu tư cho giáo dục...