/19

SKKN sử dụng thiết bị ở trường THCS

Upload: TinhBong.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 2648|Tải về: 81

phần I: đặt vấn đềTrong giai đoạn Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước, việc đào tạo một lớp người lao động có tri thức đòi hỏi ngành GD&ĐT đóng vai trò chủ yếu trong việc giữ gìn, phát triển và truyền bá nền văn minh nhân loại. Trong thời đại của cách mạng khoa học công nghệ ngày nay, tiềm năng

[Ẩn quảng cáo]