/8

SKKN THE DUC HAY

Upload: TinhBong.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 574|Tải về: 8

Nhận xét đánh giá của Hội Đồng KHGD Trường: Tác dụng của SKKN: Tính thực tiển, sư phạm, khoa học: Hiệu quả: Xếp loại: Hậu Nghĩa, ngày . . . tháng . . . năm 2005 CT.HĐKHGD Hiệu TrưởngNhận xét đánh giá của Hội Đồng KHGD Phòng GD-ĐT: Tác dụng của SKKN: Tính thực tiển, sư phạm, khoa học: Hiệu quả: Xếp l

[Ẩn quảng cáo]