Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/14

SKKN thi tuyển Phó hiệu trưởng,cực hay

Lượt xem:287|Tải về:2|Số trang:14 | Ngày upload:09/11/2012

Phần 1: đặt vấn đề I/ Cơ sở lý luậnGiáo non là khoa và là . Khoa này không phát . Do làm công tác sóc giáo có toàn , có hoàn thành giao phó, là cho 06 phát cách toàn .Trong đây, kinh - xã ta có phát không làm cho ngành Giáo nói chung và ngành non nói riêng và phát . Để cho vào minh trí , công hoá - hoá , và chung Giáo non là phát các , hình thành cho ban nhân cách con , đáp các nhu phát hài hoà các : , ngôn , ,thẩm mỷ, tình -xã . khác sàng cho vào 01. II- cơ sở thực tiễnvào nhu và phát : 5 - 6, đây là , tò mò, , tìm nhiên và xã . Trong các giáo: vai trò , vui và có ranh rõ ràng. Khác em trong khi , các tri khoa trong non theo châm “mà...