/7

SKKN Thư viện

Upload: TinhBong.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1074|Tải về: 11

kinh nghiệmGiới thiệu sách theo phân môn trong trường trung học cơ sởA - Lý do chon đề tài 1, Cơ sở lý luận :Thư viện trường học là một bộ phận cơ sở vật chất quan trọng,là trung tâm sinh hoạt văn hoá và khoa học của nhà trường. Thư viện góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của nhà trường, bồi dưỡng kiến thức cơ bản,xây dựng thói quen tự học, tự nghiên cứu của học sinh.Thư viện còn tham gia tích cực vào việc bồi dưỡng tư tưởng chính trị và xây dựng nếp sống văn hoá mới tới từng cán bộ giáo viên trong nhà trường. Thư viện là nơi cung cấp đầy đủ và kịp thời các loại tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy trong nhà trường.Hoạt động của thư viện trường học phải gắn liền...