/21

SKKN thuc hanh hoa

Upload: HoangThanh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 149|Tải về: 1

LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay, trên thế giới khoa học phát triển như vũ bão, giáo viên phải không ngừng học hỏi nâng cao trình độ để theo kịp với thời đại. Bên cạnh đó, khoa học kỹ thuật là một công cụ để con người tiến vào thế giới tri thức mênh mông và nhiều điều mới lạ. Trên thế giới, phương pháp dạy học được chú trọng đặc biệt là học sinh được tiếp xúc trực tiếp với các phương tiện dạy học, khả năng tự khám phá của học sinh là rất lớn. Nhìn những chiếc cầu được học sinh tháo ra và ráp lại không như nguyên bản mới thấy được sự đầu tư cho giáo dục là rất lớn của một số nước phát triển. Đối với môn hoá ở THCS, thí nghiệm là cơ sở của việc học tập và và rèn luyện kỹ năng thực hành. Vì vậy chương trình hoá học của...