/15

SKKN Tích hợp GD BVMT môn Sinh học 7

Upload: TranPhu.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 3039|Tải về: 78

ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM“Tích hợp có hiệu quả nội dung Giáo dục bảo vệ môi trườngtrong môn Sinh học 7”I. ĐẶT VẤN ĐỀ:1. Lý do chọn đề tài:1. 1.Cơ sở lí luận:Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, Đảng và nhà nước ta chủ trương phát tr

[Ẩn quảng cáo]