/35

SKKN toán 9

Upload: NguyenThuHien.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 311|Tải về: 1

Mục lục Phần I: Mở đầu 1. Lý do chọn đề tài 2. Mục đích nghiên cứu 3. Phương pháp nghiên cứu 4. Nhiệm vụ của đề tài 5. Phạm vi đề tài 6. Đối tượng nghiên cứu và phương pháp tiến hành 7. Dự kiến kết quả của đề tài Phần II: Nội dung I/ áp dụng giải toán bấ

[Ẩn quảng cáo]