/21

SKKN toan 9

Upload: TinhBong.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 598|Tải về: 5

Đề tài: Phương pháp dạy cho học sinh lớp 9 Giải phương trình vô tỷA. Nhận thức cũ- Giải pháp cũ: Phương trình vô tỷ là phương trình chứa ẩn trong dấu căn .Trong chương trình đại số 9 ,phương trình vô tỷ là một dạng toán khó. Khi gặp các phương trình có chứa căn tương đối phức tạp, học sinh rất lúng

[Ẩn quảng cáo]