/15

SKKN TOÁN ĐIỂN HÌNH LỚP 4

Upload: TinhBong.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1633|Tải về: 26

A)ĐẶT VẤN ĐỀ :1/.Lý do chọn đề tài:Bậc Tiểu là bậc học nền tảng của giáo dục, chất lượng giáo dục phụ thuộc rất nhiều vào kết quả đào tạo ở bậc Tiểu học. Mục tiêu giáo dục Tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm m

[Ẩn quảng cáo]