/13

SKKN- Ứng dụng công nghệ TT trong dạy học môn Âm nhạc bậc THCS

Upload: HoangAnhViet.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1666|Tải về: 25

A. đặt vấn đề Âm nhạc là một loại hình nghệ thuật nhằm phản ánh hiện thực khách quan bằng những hình tượng có sức biểu cảm của âm thanh. ở nhà trường THCS mục tiêu của môn học âm nhạc là thông qua việc giảng dạy một số vấn đề sơ giản về nghệ thuật âm nhạc, nhằm hình thành và phát triển năng lực cảm

[Ẩn quảng cáo]