Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/17

SKKN về công tác chủ nhiệm lớp THCS

Lượt xem:3787|Tải về:164|Số trang:17 | Ngày upload:09/11/2012

A. Mở đầuI. Lý do:Xây dựng tập thế lớp vững mạnh là yêu cầu giáo dục bắt buộc của tất cả các trường trung học cơ sở, đó cũng là nhiệm vụ quan trọng của giáo viên chủ nhiệm. Một tập thể lớp vững mạnh sẽ là động lực thúc đẩy mọi hoạt động khác nhất là hoạt động học tập ở trường. Bên cạnh đó khi giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm và có phương pháp tốt thì sẽ tạo điều kiện và có thời gian để bòi dưỡng và hoàn thành tốt chuyên môn của mình.1. Cơ sở lý luận về công tác chủ nhiệm.a) Vị trí của giáo viên chủ nhiệm lớp.ở nhà trường THCS, trong mỗi lớp học đều có một giáo viên chủ nhiệm lớp. áo viên chủ nhiệm lớp là người được hiệu trưởng bổ nhiệm, chịu trách nhiệm quản lý công tác giáo dục và đào tạo học sinh ở lớp...