/17

SKKN về công tác chủ nhiệm lớp THCS

Upload: TinhBong.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 4933|Tải về: 217

A. Mở đầuI. Lý do:Xây dựng tập thế lớp vững mạnh là yêu cầu giáo dục bắt buộc của tất cả các trường trung học cơ sở, đó cũng là nhiệm vụ quan trọng của giáo viên chủ nhiệm. Một tập thể lớp vững mạnh sẽ là động lực thúc đẩy mọi hoạt động khác nhất là hoạt động học tập ở trường. Bên cạnh đó khi giáo v

[Ẩn quảng cáo]