/11

SKKN VỀ THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC

Upload: TinhBong.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 4110|Tải về: 101

I. TÊN ĐỀ TÀI: MỘT VÀI GIẢI GIÁP QUAN TRỌNG NHẰM THU HÚT BẠN ĐỌC ĐẾN THƯ VIỆN MỖI NGÀY ĐÔNG HƠNII. ĐẶT VẤN ĐỀ1. Tầm quan trọng của đề tài:Thư viện trường học là một bộ phận cở sở vật chất trọng yếu, là trung tâm sinh họat văn hóa và khoa học của nhà trường. Thư viện góp phần nâng cao chất lượng giản

[Ẩn quảng cáo]