Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/16

SKKN ve truong hoc than thien hoc sinh tich cuc

Lượt xem:704|Tải về:6|Số trang:16 | Ngày upload:09/11/2012

Một vài biện pháp Chỉ đạo việc Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cựcnăm học 2009- 2010-------------- Phần mở đầu1. Lý do chọn đề tài.Trong những năm gần đây, Đảng và nhà nước ta đã chỉ đạo ngành giáo dục phát động nhiều cuộc vận động như: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”; Tổ chức “ Dạy thật – Học thật – Thi thật – Chất lượng thật”; “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạovà ngay từ đầu năm học 2008 – 2009, Bộ giáo dục đã phát động phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008 – 2013.Ý nghĩa quan trọng nhất cuả việc xây dựng trường học thân thiện,...