/13

SKKN Về ứng dụng CNTT trong công tác quản lý nhà trường

Upload: TinhBong.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1404|Tải về: 45

PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀVề mặt lý luận:Thực hiện Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Chỉ thị số 55/2008/CT-BGDĐT ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng d

[Ẩn quảng cáo]