/11

SKKN xây dựng thư viện sách điện tử

Upload: TieuMieu.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 477|Tải về: 4

PHẦN MỞ ĐẦUI. BỐI CẢNH CỦA ĐỀ TÀI Hưởng ứng phong trào ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng dạy và học. Bắt đầu từ năm 2005 tôi đã có ý tưởng tạo ra một thư viện sách điện tử để tiện lợi trong việc lưu trữ và dùng để tham khảo mọi lúc, mọi nơi trong công tác giảng dạy. Tuy nhiên vào t

[Ẩn quảng cáo]