Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/11

SKKN xây dựng thư viện sách điện tử

Lượt xem:296|Tải về:3|Số trang:11 | Ngày upload:09/11/2012

PHẦN MỞ ĐẦUI. BỐI CẢNH CỦA ĐỀ TÀI Hưởng ứng phong trào ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng dạy và học. Bắt đầu từ năm 2005 tôi đã có ý tưởng tạo ra một thư viện sách điện tử để tiện lợi trong việc lưu trữ và dùng để tham khảo mọi lúc, mọi nơi trong công tác giảng dạy. Tuy nhiên vào thời điểm nầy để thực hiện đề tài nầy là một vấn đề không đơn giản, bởi những lý do sau: kiến thức tin học mà tôi có được là do tự học nên có nhiều hạn chế, tài liệu nói về vấn đề tạo thư viện sách điện tử hầu như không có trên thị trường… Tuy nhiên với lòng yêu nghề và sự đam mê trong công việc qua quá trình tìm tòi nghiên cứu tôi đã tìm ra giải pháp khá hoàn hảo để giải quyết vấn đề. Nội...