/10

SỔ CHU NHIỆM LỚP (SOẠN THEO MẪU MỚI)

Upload: HuyenTran.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 4056|Tải về: 83

PHẦN THỨ NHẤT10 ĐIỂM CẦN LÀM CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM1-ĐIỀU TRA PHẨM CHẤT HỌC SINH: HẠNH KIỂM HỌC LỰC -Tốt: 27 (64,3)% -Giỏi: 0 -Khá: 12(28,6)% -Khá: 01 (2,4) % -TB : 03(7.1)% -TB: 16 (38,1)% -Yếu: 0 -Yếu: 24 (57,1)% -Kém: 0 -Kém: 01(2,4)% 2-LẬP KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM (Ghi vào mẫu ở phần 2):3-XÂY DỰNG TỔ

[Ẩn quảng cáo]