Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/10

SỔ CHU NHIỆM LỚP (SOẠN THEO MẪU MỚI)

Lượt xem:2190|Tải về:29|Số trang:10 | Ngày upload:10/11/2012

PHẦN THỨ NHẤT10 ĐIỂM CẦN LÀM CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM1-ĐIỀU TRA PHẨM CHẤT HỌC SINH: HẠNH KIỂM HỌC LỰC -Tốt: 27 (64,3)% -Giỏi: 0 -Khá: 12(28,6)% -Khá: 01 (2,4) % -TB : 03(7.1)% -TB: 16 (38,1)% -Yếu: 0 -Yếu: 24 (57,1)% -Kém: 0 -Kém: 01(2,4)% 2-LẬP KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM (Ghi vào mẫu ở phần 2):3-XÂY DỰNG TỔ LỚP TỰ QUẢN:Chia lớp thành tổ (có tổ trưởng, tổ phó).Bầu lớp trưởng, lớp phó.Họp lớp để xây dụng kế hoạch hoạt động.Mỗi tuần một lần sinh hoạt tổ, một lần sinh hoạt lớp.Hàng ngày có 15 phút sinh hoạt đầu giờ.4-TỔ CHỨC THI ĐUA:Bố trí các đợt thi đua theo chủ điểm:Phát động – Thực hiện – Kiểm tra – Sơ kết.Lực lượng nòng cốt thi đua: Nhóm, tổ, tổ chức đoàn, đội.5-XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI HỌC TẬP TU DƯỠNG VÀ ĐƯA MẠNG LƯỚI VÀO HOẠT ĐỘNG:Hoạt động ở lớp, ở nhà.Hàng tháng có sơ kết.6-ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI HỌC SINH...