sơ đồ phản ứng Hữu Cơ

Upload: HoangThanh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 485|Tải về: 23

SƠ ĐỒ PHẢN ỨNG HÓA HỌC HỮU CƠMột sơ đồ phản ứng hệ thống hóa khá đầy đủ mối quan hệ giữa các hợp chất hữu cơ trong chương trình hóa học phổ thông.Xin phép tác giả (rất tiếc tôi không được biết tên) của sơ đồ, cho phép tôi vẽ lại và đưa lên để chia sẻ với mọi người.Tải file và giải nén bằng phần mềm

SƠ ĐỒ PHẢN ỨNG HÓA HỌC HỮU CƠ

Một sơ đồ phản ứng hệ thống hóa khá đầy đủ mối quan hệ giữa các hợp chất hữu cơ trong chương trình hóa học phổ thông.
Xin phép tác giả (rất tiếc tôi không được biết tên) của sơ đồ, cho phép tôi vẽ lại và đưa lên để chia sẻ với mọi người.
Tải file và giải nén bằng phần mềm Winrar, Winzip,…Sau khi giải nén các bạn có hai file, một file PDF (dùng phần mềm Acrobat Reader để xem) và một file Graphic (dùng phần mềm CorelDRAW 12.0 hoặc cao hơn để xem). Với file Graphic các bạn có thể sử dụng phần mềm CorelDRAW để chỉnh sửa và phát triển thêm theo ý mình.
Cảm ơn tác giả sơ đồ!
[Ẩn quảng cáo]