Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Sổ họp

Lượt xem:227|Tải về:1|Số trang:4 | Ngày upload:09/11/2012

PHÒNG GD & ĐT PHÚ QUỐC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG PTCS BÃI THƠM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TRƯỜNG PTCS BÃI THƠM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỌP ………………………………(Lần thứ: … tháng … năm học 20… – 20…)I/ THÀNH PHẦN- ……………………………………………………………………………………………...- ……………………………………………………………………………………………...- …………………... ………………….…………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….II/ THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM- Vào lúc: ……. giờ……phút, ngày……… tháng……….năm 20…..- Tại: Trường PTCS Bãi Thơm, điểm ………………………………III/ NỘI DUNG ………………………….. chủ trì cuộc họp và thông qua các nội dung sau đây:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………PHÒNG GD&ĐT PHÚ QUỐC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG PTCS BÃI THƠM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSỔ HỌP TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊNGiáo viên: LÂM ĐẠO CHƯƠNGNăm học: 20… – 20…...