/10

Sổ kế hoạch giảng dạy chuẩn, mới 2011-2012

Upload: TrinhTrieu.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 410|Tải về: 2

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN: LỊCH SỬ , LỚP 8A- KHÁI QUÁT ĐIỂM MẠNH YẾU CỦA BỘ MÔN:Điểm mạnh : Đây là môn học mang tính hấp dẫn cao, nó giúp cho học sinh hiểu biết được những sự kiện lịch sử trong quá khứ, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm cho ngày. Thu hút học sinh khám phá tìm tòi, thể hiện khát khao muốn

[Ẩn quảng cáo]