/24

so nhi dong lop 3

Upload: NhuNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 329|Tải về: 0

TIỂU SỬ ANH HÙNG, DANH NHÂN HOẶC LỊCH SỬ ĐỊA DANH LIÊN ĐỘI MANG TÊN……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NHI ĐỒNGNăm học 2009 – 2010 Chủ đề: “ Thiếu nhi huyện Bác Ái Làm theo lời Bác dạy Tiếp hào khí Long Thi đua nghìn việc tốt Vững bước tiến lên Đoàn ” I. Nội dung:1. Chương trình: “ Măng non đất nước – Tiếp bước cha anh ”a. Mục đích: - Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục lịch sử, truyền thống, đạo đức, lối sống và những giá trị tốt đẹp của con người và dân tộc Việt Nam, tạo môi trường thuận lợi cho thiếu nhi phấn đấu trở thành con ngoan, trò giởi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ,...b. Nội dung và giải pháp: - Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền giáo dục cho nhi đồng hiểu biết được lịch sử truyền thống của dân tộc, Đảng cộng...