Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

so sanh su giong va khac nhau giua chiên tranh cuc bo

Lượt xem:5784|Tải về:7|Số trang:3 | Ngày upload:09/11/2012

1.So sánh hai chiến lược chiến tranh:Chiến tranh đặc biệt và chiến tranh cục bộ Giống nhau: - Đều là loại hình chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới của Mĩ ở miền Nam nhằm biến Miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mĩ. - Đều ra đời trong tình thế bị đông do sự phá sản của chiến lược chiến tranh trước đó. - Đều bị thất bại. Khác nhau: Về lực lượng chiến đấu: Chiến tranh đặc biệt: Sử dụng lực lượng chiến đấu chính là quân ngụy. Chiến tranh cục bộ: Sử dụng lực lượng chiến đấu chính là quân Mĩ. Về âm mưu và thủ đoạn: Chiến tranh đặc biêt: Thủ đoạn cơ bản là quốc sách ấp chiến lược. Chiến tranh cục bộ: + Sử dụng thủ đoạn cơ bản là chiến lược hai gọng kìm là tìm diệt và bình định Chiến tranh cục bộ là hình...