Sổ tay Hàng hải - Tiếu Văn Kinh

Upload: HuyenBanDayChuyen.dokovn|Ngày: 13/12/2012|Lượt xem: 1848|Tải về: 102

Sổ tay Hàng hải - Tiếu Văn Kinh

Sổ tay Hàng hải của Tiếu Văn Kinh

Tập 1:

Ngành Hàng Hải đã có những bước phát triển vượt bậc, hàng loạt những kiến thức mới, những yêu cầu mới về an toàn, an ninh Hàng Hải và bảo vệ môi trường biển đã cao hơn rất nhiều. Những phát hiện mới về quy luật hoạt động của đại dương và những kết cấu con tàu, những phương thức vận tải biển mới đã ra đời; Những điều luật mới, công ước mới được các tổ chức Hàng Hải Quốc tế và Việt Nam ban hành. Đặc biệt là sự phát triển của ngành công nghệ thông tin đã làm thay đổi phương thức thông tin và trang thiết bị Hàng Hải truyền thống trên tàu.

Là một trong những người mang hết sức lực hướng trọn đời mình cho hoạt động của ngành Hàng Hải nước nhà, tác giả luôn băn khoăn, luôn trăn trở và mong ước có một tập sách đầy đủ nhất, hoàn thiện nhất để phục vụ cho nghề đi biển. Cuốn "Sổ tay Hàng Hải" được bổ sung hàng loạt những kiến thức mới, những cập nhất mới nhất của ngành Hàng Hải Quốc tế và Việt Nam. Đây thật sự là một công trình khoa học lớn.

Cuốn sách là một tập tài liệu thiết thực cho các cấp quản lý và cấp vận hành ngành boong, các kĩ sư, các thuyền viên và sinh viên ngành Hàng Hải.

Mục lục:

Lời nói đầu

Phần I: Hàng Hải cơ bản

Chương 1: Trái đất, toạ độ, phương vị và khoảng cách

Chương 2: Hàng Hải suy tính và xác định vị trí

Chương 3: Thiên văn Hàng Hải

Chương 4: Khí tượng Hàng Hải

Chương 5: Thuỷ văn Hàng Hải

Phần II: Ấn phẩm Hàng Hải, hải trình, tiêu hàng hải

Chương 6: Ấn phẩm hàng hải

Chương 7: Hải đồ, hiệu chỉnh hải đồ và ấn phẩm hàng hải

Chương 8: Tiêu hàng hải

Chương 9: Các tuyến hàng hải và lập hải trình

Phần III: Mã hiệu Quốc tế và quy tắc tránh va và trực ca

Chương 10: Mã hiệu quốc tế

Chương 11: Chấp hành quy tắc phòng ngừa tàu thuyền đâm va trên biển

Chương 12: Tổ chức buồng lái và trực ca hàng hải

Phần IV: Thiết bị thông tin và thiết bị hàng hải

Chương 13: Hệ thống cứu nạn và an toàn hàng hải toàn cầu

Chương 14: Hệ thống nhận dạng tự động AIS

Chương 15: La bàn từ

Chương 16: La bàn con quay

Chương 17: Máy đo sâu hồi âm

Chương 18: Tốc độ kế

Chương 19: Radar hàng hải

Chương 20: Thiết bị đồ giải radar tự động - Arpa

Chương 21: Hải đồ điện tử

Chương 22: Hệ thống định vị toàn cầu - GPS

Chương 23: Hệ thống định vị tầm xa Loran-C

Chương 24: Hệ thống định vị Decca

Phụ lục 1: Chuyển đổi các loại đơn vị

Phụ lục 2: Tóm tắt dây, nút và ứng dụng

Phụ lục 3: Nội dung kiểm tra của PSC và danh mục kiểm tra theo yêu cầu cơ bản của USCG khi tàu ghé các cảng Mỹ

Phụ lục 4: Bảng ABC

Tập 2:

Mục lục:

Lời nói đầu

Phần V: Điều động tàu

Chương 25: Các yếu tố ảnh hưởng điều động tàu

Chương 26: Neo và Lai dắt

Chương 27: Điều động quay đầu, cặp và rời cầu cảng hoặc phao

Chương 28: Điều động các loại tàu đặc biệt

Chương 29: Điều động tàu trong các tình huống đặc biệt

Phần VI: Lý thuyết tàu biển

Chương 30: Tàu biển và các thông số chủ yếu

Chương 31: Ổn tính của tàu và phương pháp tính toán

Chương 32: Tính toán mớn nước của tàu

Chương 33: Sức bền thân tàu và sức bền cục bộ

Chương 34: Tính nổi tai nạn và ổn tính tai nạn

Phần VII: Vận chuyển các loại hàng hoá

Chương 35: Đảm bảo chất lượng vận chuyển hàng hoá

Chương 36: Vận chuyển hàng nguy hiểm và hàng hoá đặc biệt

Chương 37: Vận chuyển hàng hạt rời và hàng rời thể rắn

Chương 38: Vận chuyển Contennơ

Chuơng 39: Vận chuyển xô hàng lỏng

Phần VIII: Vận tải biển ngoại thương

Chương 40: Luật thương mại quốc tế và nghiệp vụ vận tải biển ngoại thương

Chương 41: Các quy định của luật pháp quốc tế về vận tải tàu chợ

Chương 42: Hợp đồng thuê tàu

Chương 43: Cứu hộ trên biển

Chương 44: Tổn thất chung

Chương 45: Công ước quốc tế về giới hạn trách nhiệm của chủ tàu

Chương 46: Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự do ô nhiễm biển

Chương 47: Bảo hiển hàng hải

Chương 48: Tai nạn, sự cố tàu và khiếu nại hàng hoá

Phần IX: Phân cấp, duy trì cấp tàu, quản lý giấy chứng nhận, hồ sơ, tài liệu, ấn phẩm .

Chương 49: Quản lý giấy chứng nhận, tài liệu, ấn phẩm, hồ sơ trên các loại tàu biển chạy quốc tế

Chương 50: Phân cấp tàu biển và nội dung kiểm tra duy trì cấp tàu

Phụ lục 1: Công ước quốc tế về bắt giữ tàu (1999)

Phụ lục 2: Mẫu thư thương mại, kháng cáo, khiếu nại .

Phụ lục 3: Ý nghĩa các thuật ngữ viết tắt trong vận tải biển (Shipping Abbreviations)

Sách tham khả

[Ẩn quảng cáo]