/11

Sổ tích luỹ kinh nghiệm THCS

Upload: NhuNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 156|Tải về: 0

1. Một số bài toán hay của lớp 6Bài 1Tìm hai chữ số tận cùng của tổng sau : S=Bài 2Tổng sau có thể là số chính phương ko? Giải thích.Bài3Vào lúc 12h hai kim phút va kim giờ trùng nhau. Hỏi sau it nhất thời gian bao lâu kim phút va kim giờ lại trùng nhau?Bài4Cho A=30!B=31.32.33.34....59.60chứng min

Xem thêm: Sổ tích luỹ kinh nghiệm THCS
[Ẩn quảng cáo]