/4

số trung bình cộng

Upload: QuyenNalu.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 413|Tải về: 0

Chương V: Thống kê Ngày soạn: Người soạn: Trịnh Thị Kim Phượng Số tiết: 1 Bài 3: SỐ TRUNG BÌNH CỘNG, SỐ TRUNG VỊ, MỐT MỤC TIÊU: Kiến thức: Giúp học sinh: - Ôn lại kiến thức về số số trung bình cộng. - Biết cách tìm số trung bình cộng của một bảng số liệu thống kê và hiểu ý nghĩa của nó. Kĩ năng:

[Ẩn quảng cáo]