/4

Sơ yếu lí lịch công chức

Upload: NhuNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 689|Tải về: 2

Bộ, Tỉnh: .....Đơn vị trực thuộc: .....Đơn vị cơ sở: .....SƠ YẾU LÝ LỊCH2C/TVTW-98.....Số hiệu cán bộ, công chức1) Họ và tên khai sinh: …….....….....………….....………….2) Các tên gọi khác: ……….……….....…………….....…. 3) Cấp uỷ hiện tại: .....….....….....…..... Cấp uỷ kiêm:.....Chức vụ kiêm: ..... Phụ cấ

[Ẩn quảng cáo]