/20

Sống chết mặc bay

Upload: RoronoaZoro.dokovn|Ngày: 17/07/2013|Lượt xem: 1266|Tải về: 7

Tuần 28- Tiết 105 Ngày dạy: 71,3: 14/03/2011 Ngày soạn: 08/03/2011 74 : 16/03/2011 SỐNG CHẾT MẶC BAY -Phạm Duy Tốn - I. Mục tiêu cần đạt: 1. Kiến thức: Sơ giản về tác giả Phạm Duy Tốn. Hiện t

[Ẩn quảng cáo]