/9

Sống chết mặc bay- NV 7

Upload: SutKute.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 312|Tải về: 2

Bài 26 Tiết 105. Văn học.  Dạy lớp:7A13.   A.Mục tiêu cần đạt. 1.Kiến thức. Hiểu được giá trị hiện thực, nhân đạo và những thành công nghệ thuật của tác phẩm-một trong những truyện ngắn được coi là mở đầu cho thể loại truyện ngắn hiện đại Việt Nam đầu thế kỉ XX. 2.Tích hợp với

[Ẩn quảng cáo]