Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

su 8 bài 24_tiet 2

Lượt xem:407|Tải về:1|Số trang:3 | Ngày upload:09/11/2012

Trường THCS Lê Lợi. Thứ 4, ngày 12/01/2011 Giáo Viên: Trần Quang Tuấn. Giáo án lớp 8. Tuần 21Phần hai: LỊCH SỬ VIỆT NAMTỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1918Chương I: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁPTỪ NĂM 1858 ĐẾN CUỐI THẾ KỈ XIXTiết 40, Bài 24: CUỘC KHÁNG CHIẾN TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1873 (tt)I.Mục tiêu bài học:1. Về kiến thức: - Nguyên nhân sâu xa của các cuộc chiến tranh xâm lược thực dân thế kỉ xix. Nguyên nhân và tiến trình xâm lược Việt Nam của tư bản Pháp. - Cuộc kháng chiến anh dũng của nhân dân Việt Nam chống xâm lược Pháp nổ ra ngay từ những ngày đầu tiên, thể hiện rõ ở mặt trận Đà Nẵng (1858), Gia Định (1859) và các tỉnh Nam Kì.2. Về tư tưởng: - Bản chất tham lam, tàn bạo, hiếu chiến của chủ nghĩa thực dân. - Tinh thần bất khuất, kiên cường chống ngoại xâm...