/14

Su 8 tiet 48& 49

Upload: TrinhTrieu.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 383|Tải về: 0

Ngày 15 tháng 04 năm 2010.Tiết 48. Bài 30. Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỷ XX đến năm 1918.I- Phong trào yêu nước trước chiến tranh thế giới lần thứ nhất.I. Mục tiêu:1. Kiến thức: Giúp HS nhận thức rõ:- Xu hướng CM mới xuất hiện trong PT đấu tranh giải phóng dân tộc VN – xu hướng CM dân

[Ẩn quảng cáo]