Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

SỬ 9_Bài 8_nước Mĩ

Lượt xem:119|Tải về:0|Số trang:5 | Ngày upload:18/07/2013

Bài : 8 - : 10 Tuần dạy : 10 CHƯƠNG III : MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY NƯỚC MĨ I. Mục tiêu : 1. Kiến thức : - Giúp học biết được sự phát triển của khoa học-kĩ thuật của Mĩ từ 1945 đến nay - Học sinh hiểu được chính sách đối nội, đối ngoại của Mĩ 2. Kĩ năng : - Rèn luyện cho học sinh phương pháp tư duy, phân tích các sự kiện lịch sử 3. Thái độ : - Giúp học sinh thấy rõ thực chất các chính sách đối nội và đối ngoại của các nhà cầm quyền Mĩ. Từ năm 1995 nước ta và Mĩ đã thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức, quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển trên nhiều mặt. Ta đẩy mạnh các quan hệ hợp tác phát triển với Mĩ nhằm phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, mặt khác kiên quyết phản đối mọi mưu đồ bá chủ của các giới cầm quyền Mĩ nhằm xâm lược, nô dịch các nước khác II. Chuẩn bị : - GV : BĐ “ Châu Mĩ ” + Hình ảnh : Các thành tựu về KH-KT của Mĩ - HS : Xem trước bài 8 SGK/33 + Tìm hiểu các thành tựu KH-KT của Mĩ sau CTTGII III. Trọng tâm : - Tình hình kinh tế của Mĩ sau chiến tranh - Chính sách đối nội, đối ngoại của Mĩ IV. Tiến trình : 1. Ổn dịnh tổ chức và kiểm diện : 9A1 : ………………………….. 9A2 : …………………………... 9A3 : ………………………….. 2. Kiểm tra miệng : ?. Trình bày nét chính về cuộc cách mạng Cuba ?( 7 đ ) ?. Hình thức đấu tranh nào đã biến Mĩ La Tinh được gọi là “Lục Địa bùng cháy” ? ( 3 đ ) a. Bãi công của công nhân b. Nổi dậy của nông dân c. Đấu tranh nghị trường d. Đấu tranh vũ trang  - Khởi đầu từ cuộc tấn công vũ trang của 135 thanh niên yêu nước vào pháo đài Môn-ca-đa ngày 26/07/1953, nhân dân Cu-ba dưới sự lãnh đạo của Phi-đen Ca-xtơ-rô đã tiến hành cuộc đấu tranh kiên cường, vượt qua muôn vàng khó khăn, gian khổ nhằm lật đổ chính quyền Ba-ti-xta. Ngày 01/01/1959, cuộc cách mạng nhân dân giành được thắng lợi… d. Đấu tranh vũ trang   3. Bài mới : Hoạt động của giáo viên và học sinh  Nội dung bài học   *. Giới thiệu bài : - Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, kinh tế Mĩ phát triển nhảy vọt, đứng đầu thế giới tư bản, trở thành siêu cường. Với sự vượt trội về kinh tế, khoa học-kĩ thuật, hiện nay nước Mĩ đang giữ vai trò hàng đầu trong nền chính trị thế giới và quan hệ quốc tế … *. GV dùng BĐ “ Châu Mĩ ” hoặc các hình ảnh giới thiệu về nước Mĩ ?. Cho biết những nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển nhảy vọt của kinh tế Mĩ sau CTTGII đến nay ? ( Thu được 114 tỉ USD ( bán vũ khí ), không bị chiến tranh tàn phá, xa chiến trường ( nhờ 2 đại dương bao bọc ) … ) ? Kinh tế Mĩ đạt được những thành tựu gì sau chiến tranh thế giới thư hai ? ( Công nghiệp chiếm ½ thế giới, nông nghiệp gấp 2 lần các nước A,P,Đ,N cộng lại … ) ?. Từ năm 1973 đến nay, kinh tế Mĩ gặp phải những khó khăn gì ? ( Công nghiệp giảm, dự trữ vàng giảm … ) ?. Cho biết từ những nguyên nhân nào dẫn đến sự suy giảm của kinh tế Mĩ ? Bị Nhật Bản, Tây Âu cạnh tranh, thường xuyên bị khủng hoảng, chênh lệch giàu nghèo quá lớn … ) *. GV minh họa : Chi phí cho quân sự của Mĩ sau chiến tranh - Chi 33 tỉ USD cho chiến tranh TG1 - Chi 360 tỉ USD cho chiến tranh TG2 - Chi 50 tỉ USD cho chiến tranh Triều Tiên - Chi 111 tỉ cho chiến tranh Việt Nam - Chi 61 tỉ USD cho chiến tranh vùng vịnh - Chi 76 tỉ cho chiến tranh Grê na đa - Chi 163 tỉ cho chiến tranh Panama - Gần đây, chính phủ còn duyệt 40 tỉ cho cuộc chiến chống khủng bố - Chi 344,2 tỉ USD cho quốc phòng, gấp 23 lần tổng ngân sách quân sự.17 *. GV dùng BĐ “ Chính trị thế giới ” giới thiệu các khối quân sự của Mĩ *. Giáo dục