/8

sử dụng đồ dùng dạy học ở các lơp THCS

Upload: NhuNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 347|Tải về: 1

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Ở CÁC LỚP TRUNG HỌC CƠ SỞ*********** I. Đặt vấn đề Trong lịch sử của loài người, vốn kiến thức là kho tàng quý báu, cho nên con người đã không ngừng tìm tòi học hỏi để tiếp cận nền văn minh hiện đại. Trên thế giới hiện nay, một trong những động cơ thúc đẩy

[Ẩn quảng cáo]