/7

Sử9Bài21 Việt Nam trong những năm 1939 - 1945

Upload: MiMiNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 789|Tải về: 1

Việt Nam trong những năm1939 – 1945(Bài 21 – Tiết 25)(((I. Mục tiêu bài học: 1. Về kiến thức - Tình hình thế giới và Đông Dương trong những năm 1939 – 1945. - Sự đàn áp bóc lột lên đến cực điểm của bọn thực dân Pháp và tay sai, sự nhượng bộ thỏa hiệp với phát xít Nhật, bất lực trước sức tấn công của

[Ẩn quảng cáo]