/9

sườn giáo án các bộ môn nhà trẻ

Upload: CuongSpiritDinh.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 751|Tải về: 3

THỐNG NHẤT CHUYÊN MÔN NHÀ TRẺGiáo án soạn vẫn như mẫu đã hướng dẫn trước đây, riêng phần mục đích yêu cầu ( kiến thức, kỷ năng, thái độ) có thể soạn gạch đầu dòng nắn gọn nhưng đủ ý, có 4 nội dung như môn phát triển vận động thêm phần phát triển vận động, môn nhận biết tập nói thêm phần phát triển ngôn ngữ, kể chuyện thêm phần giáo dục.( không phải bài nào cũng rập khuôn mục đích yêu cầu có 3 phần trên)Soạn hoạt động góc 1 tuần 1 lần, lần sau chỉ cần bổ sung những phần nâng cao, trò chơi soạn luật chơi và cách chơi đơn giản hơn.Nếu thứ 2 tổ chức dạy hoạt động phát triển vận động thì không cần tổ chức cho trẻ ra chơi ngoài trời, phần ra chơi ngoài trời nên đưa lên sau khi đón trẻ, không nhất thiết lên kế hoạch dạy môn phát triển...