/12

T14. Bai 8 DOI XUNG TAM

Upload: ThanhNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 181|Tải về: 0

THCS PHƯỚC HƯNG NGUYỄN HỮU THẢO http://huuthao78.ph_ap_ag.com email: pvhuuthao@gmail.com Trường THCS phước hưng huyện an phú Giáo viên: Nguyễn Hữu Thảo giáo án môn toán 8 2 1. hai điểm đối xứng qua một ĐIểM *làm ?1 A O a.Định nghĩa : hai điểm gọi là đối xứng nhau qua điểm o Nếu o là trung của đoạn thẳng nối hai điểm đó b.Quy ước :điểm đối xứng với o qua điểm o là chính nó Tuần 7 _ Tiết 14 _ Bài 8 3 2. hai hình đối xứng qua một ĐIểM *làm ?2 a.định nghĩa :hai hình gọi là đối xứng qua điểm o nếu mỗi điểm thuộc hình này đối xứng với mỗi điểm thuộc hình kia qua điểm o và ngược lại A B C Điểm o gọi là tâm đối xứng của hai hình đó O 4 Kiểm tra định lượng về hai hình đối xứng b.Nhận xét : nêú hai đoạn thẳng (góc , tam giác ) đối xứng với nhau qua một điểm thì chúng bằng nhau Một số hình ảnh về hai hình đối xứng qua 1 diểm o 5 o 6 o 7 3.hình có tâm đối xứng : * Làm ?3 : A B C D O Là tâm đối xứng của hình bình hành abcd a.định nghĩa : điểm o gọi là tâm đối xứng của hình h nêú điểm đối xứng với mỗi điểm thuộc hình h qua điểm o cũng thuộc hình h o b.định lí ( sgk) 8 Một số hình ảnh của hình có tâm đối xứng 9 4 .luyện tập : *bài luyện1 : các chữ cái in hoa sau chữ nào có tâm đối xứng : s n e v x h t i z m *bài luyện 2: các mệnh đề sau đúng hay sai : a. đoạn thẳng có một tâm đối xứng b. Tam giác đều có một tâm đối xứng c. đường thẳng có vô số tâm đối xứng d. Hai tam giác đối xứng với nhau qua một điểm thì có chu vi bằng nhau đ s đ đ e. đường tròn có vô số tâm đối xứng s 10 *Bài luyện 3 : cho góc xay khác góc bẹt và điểm g nằm trong góc ấy .dựng diểm b thuộc tia ax ,điểm c thuộc tia ay sao cho g là trọng tâm của tam giác abc x y a g m b c d 11 5 * hướng dẫn học bài : Nắm chắc các khái niệm *hai điểm đối xứng qua một điểm * hai hình đối xứng qua một điểm * hình có tâm đối xứng : Làm các bài tập sgk ,sbt 12