/7

Tác gia Nam Cao

Upload: HuyenBobe.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 284|Tải về: 1

Tuần 14 CHÍ PHÈO (tt)Tiết 53,54 - Nam CaoNgày 22/11/07I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT : giúp HS :- Hiểu và phân tích được nhân vật Chí Phèo, qua đó thấy được giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo sâu sắc, mới mẻ của tác phẩm.- Thấy được một số nét NT của tác phẩm như điển hình hóa nhân vật, miêu tả tâm lí, nghệ thuật trần thuật, ngôn ngữ kể chuyện ...II. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :Ổn định lớp :Bài cũ : - Nêu quan điểm sáng tác và phong cách NT của nhà văn Nam Cao ? - Phân tích hình tượng nhân vật Bá Kiến.3. Giới thiệu bài mới: Tiết trước chúng ta đã phân tích hình tượng nhân vật Bá Kiến và thấy được khả năng xây dựng nhân vật mang tính khái quát, điển hình hóa của NC. Hôm nay, cô trò ta tiếp tục đến với hình tượng nhân vật Chí Phèo...