/7

Tác gia Nam Cao

Upload: HuyenBobe.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 558|Tải về: 2

Tuần 14 CHÍ PHÈO (tt)Tiết 53,54 - Nam CaoNgày 22/11/07I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT : giúp HS :- Hiểu và phân tích được nhân vật Chí Phèo, qua đó thấy được giá trị hiện thực và giá trị nhân đạo sâu sắc, mới mẻ của tác phẩm.- Thấy được một số nét NT của tác phẩm như điển hình hóa nhân vật, miêu tả tâm lí, nghệ

[Ẩn quảng cáo]